Trials

Gezamenlijk machtigingensysteem en datahub (ZLTO)

Datafair geeft ondersteuning aan het ontwikkelen van een machtigingssysteem en datahub waarin onder andere de volgende punten worden gerealiseerd:

Een overzichtelijk ‘dashboard’ van diensten waarover een agrariër kan beschikken en  de wijze waarop hij daarvan gebruik maakt. De agrariër ziet met al zijn machtigingen (wijzigen, afgeven, intrekken, etc.)   

Ruimte voor volmachten: in de praktijk vraagt de ondernemer vaak aan zijn begeleider om voor hem te regelen dat hij kan meedoen aan de Kringloopwijzer, BLGG etc. Omgekeerd moet de begeleider aan zijn groep ondernemers/klanten kunnen vragen of ze hem willen machtigen. Elke ondernemer krijgt dan een signaal/verzoek dat hij dan kan bevestigen. Daarna is de machtiging dan een feit. De ondernemer moet zelf op elk moment deze machtiging ook weer kunnen intrekken. Soms wil de ondernemer de begeleider een volmacht geeft om alle zaken in te regelen. Ook deze volmacht moet de ondernemer kunnen bevestigen.

Verwijsfunctie waardoor computerprogramma’s data van de agrariër kunnen vinden ongeacht op welke computer ze zijn opgeslagen.

  Meer zekerheid en minder administratieve lasten voor agrariërs in Nederland (Achmea)

  Bij het ontplooien van nieuwe activiteiten of het afstoten van taken veranderen ook de risico’s op een agrarisch bedrijf. Actueel inzicht in risico’s en het kiezen van de juiste preventie is een arbeidsintensief proces. Boeren en tuinders registreren de veranderingen op hun bedrijf bij veel verschillende instanties. Door deze data slim te delen, kunnen ondernemers, adviseurs en inspecteurs tijd besparen bij het actueel houden van gegevens en zich richten op preventie. In ruil voor het delen van data geeft Achmea tuinders en agrariërs de zekerheid dat hun verzekering altijd actueel is.

  Financiële data integraal bodembeheer (ZLTO)

  Het verbeteren van de integrale bodemkwaliteit vergt lange termijn maatregelen zoals overstappen op niet-kerende grondbewerking of het gebruiken van gecomposteerde organische meststoffen. Technisch zijn deze maatregelen goed te onderbouwen, maar een agrarisch ondernemer wil ook inzichtelijk hebben hoe groot de investering is en op welke termijn dat baten oplevert. ZLTO streeft ernaar om boeren via een maatwerk app een keuze te laten maken uit bodemmaatregelen, op basis van economie en bodemkwaliteit.

  Daartoe dienen allerlei partijen data aan te leveren en (afgezien van de open data) is onduidelijk hoe die partijen beloond kunnen worden voor hun eenmalige aanpassing van software of regelmatige toelevering van data beloond kunnen worden en de app ook financierbaar is.

  Deze kennis toepasbaar maken in concrete bodemmaatregelen die aansluiten bij het bedrijf is de uitdaging. We streven ernaar om op praktische wijze gebruik te maken van onderzoek naar de effecten van bodemmaatregelen op het verbeteren van de bodemkwaliteit en daarvan afgeleide effecten. Dit gaan we doen door onder andere met testbedrijven aan de slag te gaan door met behulp van bodemkaarten, GPS en sensordata, kaartmateriaal samen te stellen en deze over de jaren te interpreteren, waartoe data uit diverse bronnen wordt samengebracht